foto

Brug af billeder

Derfor er dit billede så vigtigt for os!

Vi kan og vil ikke vinde vores gæster på billige priser, men derimod på de bedste oplevelser. Gæsterne er tilfredse med os og den slags rygtes. Vi gør alt hvad vi kan for at holde omkostningerne nede ved at begrænse omkostningerne til dyre annoncer og reklamer mest mulig.

For at give andre og nye gæster et indtryk af, hvad vi kan tilbyde og gøre for dem, skaber vi tryghed ved at bruge dit billede. Tilfredse gæster er bare den bedste og billigste form for annoncering!

Vi forsøger at tage situationsbilleder, dvs billeder, hvor det er aktiviteten, situationen eller omgivelserne der er det egentlige formål med billedet. Det kan for eksempel være et vingårdsbesøg, en picnic på øen, eller en vandretur til en borg. Vi bruger ikke, uden forudgående aftale, portrætbilleder, hvor formålet er at afbillede/portrættere en eller flere bestemte personer. Undtagelsen er holdbilleder, hvor fokus fortsat ligger på aktiviteten eller situationen. Det kan for eksempel være et holdfoto i en vinmark eller på en vandretur.

Som deltager på vores rejser eller aktiviteter giver du som udgangspunkt tilladelse til, at CareInMind / TourCathare / HotelAxat må benytte billeder, hvor du er på. Det kan være fotos, som er taget af CareInMind / TourCathare / Hotel Axat, gæster eller andre leverandører. Medmindre du skriftligt har frabedt dig at billeder, hvorpå du optræder, ikke anvendes, må billederne benyttes som illustrationsmateriale for CareInMind / TourCathare / HotelAxat på de medier vi benytter, herunder tryksager og digitale medier som fx hjemmesider, Instagram og Facebook. Tilladelsen gives med den forudsætning, at hverken dit navn, cpr.nr. eller andre personoplysninger bliver bragt sammen med billederne, samt at billederne bliver brugt i en sammenhæng, der ikke er krænkende for dig som person.

Du kan til enhver tid skriftligt meddele os, at du ikke ønsker at optræde på billeder anvendt af CareInMind / TourCathare / HotelAxat, dog ikke for allerede trykt materiale. Dette gælder også såfremt du indgår på et holdbillede.

Henvendelse skal ske skriftligt til ledelsen på det sted, hvor fotografering blev foretaget.

Der gøres opmærksom på, at nogle søgemaskiner indekserer billeder fra hjemmesider. Det betyder, at selv om CareInMind / TourCathare / HotelAxat, fjerner billedet fra sin hjemmeside, kan billedet i nogle tilfælde stadig søges frem via en søgemaskine.

Comments are closed.