Ne touchez pas

Pas på – de ’søde larve’ er farlige!! Processionslarver eller ’Chenille Processionnaire’ som de kaldes på fransk, er i familie med natsommerfuglen og deres latinske betegnelse er Thaumetopoea pityocampa. Processionslarven er farlig for både mennesker og dyr. De kaldes Processions larver, fordi de hægter sig fast i hinanden, når de…

Læs mere her